Režim dne

6:00-7:00 - scházení se na jedné třídě Čížečků

7:00-8:30 - ranní hry, komunikativní kruh- povidání si dětmi, pohybové a tělovýchovné chvilky (zdravotní cvičení), individuální činnosti, zaměření se na speciální potřeby dětí8:30uzamčení MŠ

8:30-9:00 - hygiena, svačina

9:00-9:30 - řízené činnosti a hry dětí (hudební, literární, dramatické, rozvíjení poznání, jazykové hříčky, rozvíjení matematických a časových představ, symyslové a didaktické hry- dle třídních vzdělávacích program

9:30-11:30 - pobyt venku na školní zahradě, vycházky, naučné exkurze starších dětí dle třídního vzdělávacího programu (TVP)

11:30-12:00 - hygiena, oběd

11:50-12:15 - vyzvedávání dětí po obědě

12:15-14:00 - uzamčení MŠ, příprava na odpočinek na lehátkách, odpočinek

14:00- 14:30 - hygiena, odpolední svačina

14:30 -15:45 - volné hry dětí a rozcházení se domů ze všech tříd MŠ

15:45-16:30 - rozcházení dětí na třídě Čížečků

16:30 - konec provozu MŠ- uzamčení MŠ