O nás

Budova MŠ Pražská 17 je dvoupodlažní z roku 1875. Před 2. Světovou válkou tu byl útulek pro děti a od 1.9.1945 slouží jako mateřská škola. Od tohoto roku je vedená školní matrika (původně Tř. dr. Eduarda Beneše, následně Tř. míru). Budova je nepodsklepená se samostatným plynovým topením. K mateřské škole patří školní zahrada, která je porostlá stromy a dostatečně vybavená ke spontánnímu využití dětí. V průběhu let docházelo k opravám a rekonstrukcím.

Budova A. Trägera prošla v roce 2017 celkovou rekonstrukcí a připravena k ní byla také menší zahrada. Budova má památkově chráněnou fasádu.V jejích prostorách se nachází dvě podlaží. V přízemí jsou situovány šatny dětí a kuchyně, v patře jídelna a jedna třída, ve druhém patře jsou umístěny zbylé dvě třídy. Zahrada je dobře vybavená pro hry a činnosti dětí, její součástí jsou herní prvky altánek, který je v teplých měsících před sluncem.

Děti se ráno scházejí ve svých třídách. Poté se věnují volné hře nebo činnostem nabízeným dle týdenního tématu. Po ranní svačině probíhá program připravený učitelkami - kolektivní hry, individuální práce s dětmi, tvoření, hudební, taneční či dramatické aktivity. Součástí dopoledního programu je pobyt venku. K tomu slouží školní zahrada s herními prvky nebo se volí vycházky do blízkého okolí. Po obědě mají děti odpočinkový režim na lůžkách doplněný četbou nebo pouštěním pohádek. Odpoledne po svačině si děti hrají na třídách nebo jsou venku na zahradě, pokud počasí dovolí.  Standardní školní režim je doplněn o kulturní, sportovní či sezónní společenské akce – zamykání, odemykání lesa; sportovní den, dílny s rodiči. rozloučení s předškoláky atd.

Více k organizaci dne naleznete v ŠVP