Režim dne

5:30-7:00 - scházení se na třídě Sluníček

7:00-8:00 - ranní hry, komunikativní kruh- povidání si dětmi, pohybové a tělovýchovné chvilky (zdravotní cvičení), individuální činnosti, zaměření se na speciální potřeby dětí

8:00 - uzamčení MŠ

8:00-8:40 - hygiena, svačina

8:40-9:40 - řízené činnosti a hry dětí (hudební, literární, dramatické, rozvíjení poznání, jazykové hříčky, rozvíjení matematických a časových představ, symyslové a didaktické hry- dle třídních vzdělávacích program

9:40-11:40 - pobyt venku na školní zahradě, vycházky, naučné exkurze starších dětí dle třídního vzdělávacího programu (TVP)

11:00-12:00 - hygiena, oběd

11:30-12:15 - vyzvedávání dětí po obědě

12:15-14:00 - uzamčení MŠ, příprava na odpočinek na lehátkách, odpočinek

14:00- 14:30 - hygiena, odpolední svačina

14:30 -16:30 - volné hry dětí a rozcházení se domů ze všech tříd MŠ

16:30 - konec provozu MŠ- uzamčení MŠ