Velký je ten, co neztratil
své dětské srdce

J.A. Komenský

O školce

Vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy. Mateřská škola Pražská je
nejstarší školkou města a sídlí poblíž centra ve dvoupodlažní budově z roku 1875. V roce
2017 se k ní připojilo odloučené pracoviště, nacházející se v okrajové části Českých
Budějovic - Kněžské Dvory v ulici Adolfa Trägera. Obě MŠ mají děti rozděleny do tří tříd a
každá disponuje samostatnou zahradou s herními prvky. MŠ A. Trägera z části funguje
pro děti zaměstnanců firmy BOSCH. MŠ jsou součásti MŠMT a pracují podle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP). Dynamické kolektivy obou
pracovišť kladou důraz na spokojenost dětí a výchovně-vzdělávací metody a koncepce
naplňují potřeby předškolních dětí a jsou v souladu s RVP. Pedagogičtí pracovníci věnují
velkou pozornost sebevzdělávání a svou práci pravidelně vyhodnocují pomocí evaluací,
hospitací a sdílení informací. Nad rámec standardních aktivit se pro děti a rodiče
pravidelně organizují kulturní, sportovní a společenské akce, které prohlubují pozitivní a
přátelské vztahy rodina versus školka.

více o školce