O jídelně

Mateřská škola Pražská 17 i oddělené pracoviště A. Trägera 44 disponuje vlastní školní kuchyní. 

Platba stravného se provádí inkasní platbou na číslo účtu mateřské školy 101312281/0800.

Omlouvání dětí ze stravného je umožněno formou aplikace STRAVA.CZ nejpozději den předem vždy do 12:00 hodin. 

Dotazy, inkasa, informace ke stravování, řešení případných dietních omezení, ale i oblast školného s Vámi projednají vedoucí školních jídelen jednotlivých pracovišť.