Kritéria pro přijímací řízení

Společná hodnotící kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice

1. Trvalý pobyt dítěte

  • V Českých Budějovicích: 1500 bodů
  • Mimo České Budějovice: 0 bodů

2. Rok věku dítěte

  • Pětiletí (předškoláci – musí být přijeti VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu České Budějovice): 1200 bodů
  • Čtyřletí: 800 bodů
  • Tříletí: 400 bodů

3. Den věku dítěte v roce

  • Za každý den k 31.8.2023: 0,5 bodů

4. Sourozenec

Již navštěvuje MŠ. Případně základní školu, pokud je MŠ součástí ZŠ, kam podáváte žádost (bude ji navštěvovat i po 1.9.2022): 90 bodů

Nenavštěvuje MŠ, kam podáváte žádost: 0 bodů


Pozn: věk dítěte pětiletí, čtyřletí, tříletí je počítán k 31.8.2023

Sourozenec je počítán k 1.9.2023

Ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)

Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města České Budějovice a není pětileté, může být do MŠ přijato v případě dostatečné kapacity školy.