Škola1

Škola2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty

Důležité dokumenty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Máme vytvořený vlastní vzdělávací program, ve kterém se zaměřujeme na všestrannou předškolní výchovu a vzdělávání a zároveň respektujeme osobnost a potřeby jednotlivých dětí.

Hlavní cíle školního vzdělávacího programu:

 • vytváříme návyky zdravého životního stylu, přirozené soužití člověka s přírodou
 • tvoříme základy pro celoživotní učení, připravujeme děti na život
 • rozvíjíme každé dítě po stránce fyzické, psychické a sociální a vedeme je tak, aby na konci předškolního období bylo schopno zvládnout, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, vstup do ZŠ
 • učíme děti vážit si zdraví, veškerého života a aktivně se podílet na ochraně životního prostředí
 • reagujeme na individuální potřeby dětí, respektujeme, že každé dítě je jedinečná osobnost
 • rozvíjíme spolupráci s rodiči, vytváříme citovou jistotu dítěte, založenou na dostatečném prostoru pro dítě

Školní vzdělávací program je rozdělen do těchto témat:

 • začínáme, seznamujeme se ....
 • barvy podzimu
 • a co v zimě?
 • zaťukalo jaro
 • léto je tady

Naším cílem je vytvořit prostředí, v němž se děti budou cítit bezpečně, jistě, radostně a současně získají základní poznatky o světě, ve kterém žijí.

 

 GDPR

Zpracování osobních údajů

Záznam o činnosti zpracování osobních údajů

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022

 

MŠ Pražská 17, Č.Budějovice STŘEDNĚDOBÝ  VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022                 OM:  
Věcný obsah návrh rozpočtu 2019 výhled na rok 2020 výhled na rok 2021 výhled na rok 2022
Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Náklady:                     
Spotřeba materiálu 340,00 350,00 0,00 350,00 400,00 0,00 400,00 450,00 0,00 450,00
Spotřeba potravin 1 100,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 400,00 0,00 1 400,00 1 500,00 0,00 1 500,00
Spotřeba energie 470,00 500,00 0,00 500,00 550,00 0,00 550,00 600,00 0,00 600,00
Opravy a udržování 190,00 190,00 0,00 190,00 250,00 0,00 250,00 200,00 0,00 200,00
Ostatní služby 370,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 370,00 0,00 370,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00
Ostatní osobní náklady 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00
Zákonné sociální pojištění 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00
Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zákonné sociální náklady  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy dlouhodobého majetku 578,00 578,00 0,00 578,00 578,00 0,00 578,00 578,00 0,00 578,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 100,00 100,00 0,00 100,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00
Ostatní náklady 100,00 80,00 0,00 80,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
Náklady celkem: 3 289,00 3 489,00 0,00 3 489,00 3 719,00 0,00 3 719,00 3 889,00 0,00 3 889,00
Výnosy:                    
Výnosy z prodeje služeb - stravné 1 100,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 400,00 0,00 1 400,00 1 500,00 0,00 1 500,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ 320,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 360,00 0,00 360,00
Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úroky 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ostatní výnosy 180,00 150,00 0,00 150,00 160,00 0,00 160,00 170,00 0,00 170,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výnosy celkem: 1 791,00 1 801,00 0,00 1 801,00 1 911,00 0,00 1 911,00 2 031,00 0,00 2 031,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) 1 498,00 1 688,00 0,00 1 688,00 1 808,00 0,00 1 808,00 1 858,00 0,00 1 858,00