Škola1

Škola2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty

Důležité dokumenty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Máme vytvořený vlastní vzdělávací program, ve kterém se zaměřujeme na všestrannou předškolní výchovu a vzdělávání a zároveň respektujeme osobnost a potřeby jednotlivých dětí.

Hlavní cíle školního vzdělávacího programu:

 • vytváříme návyky zdravého životního stylu, přirozené soužití člověka s přírodou
 • tvoříme základy pro celoživotní učení, připravujeme děti na život
 • rozvíjíme každé dítě po stránce fyzické, psychické a sociální a vedeme je tak, aby na konci předškolního období bylo schopno zvládnout, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, vstup do ZŠ
 • učíme děti vážit si zdraví, veškerého života a aktivně se podílet na ochraně životního prostředí
 • reagujeme na individuální potřeby dětí, respektujeme, že každé dítě je jedinečná osobnost
 • rozvíjíme spolupráci s rodiči, vytváříme citovou jistotu dítěte, založenou na dostatečném prostoru pro dítě

Školní vzdělávací program je rozdělen do těchto témat:

 • začínáme, seznamujeme se ....
 • barvy podzimu
 • a co v zimě?
 • zaťukalo jaro
 • léto je tady

Naším cílem je vytvořit prostředí, v němž se děti budou cítit bezpečně, jistě, radostně a současně získají základní poznatky o světě, ve kterém žijí.

 

 GDPR

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024

 

Věcný obsah návrh rozpočtu 2021 výhled na rok 2022 výhled na rok 2023 výhled na rok 2024
Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Náklady:                     
Spotřeba materiálu 380,00 450,00 0,00 450,00 500,00 0,00 500,00 550,00 0,00 550,00
Spotřeba potravin 1 150,00 1 400,00 0,00 1 400,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 550,00 0,00 1 550,00
Spotřeba energie 450,00 600,00 0,00 600,00 650,00 0,00 650,00 700,00 0,00 700,00
Opravy a udržování 224,00 200,00 0,00 200,00 300,00 0,00 300,00 350,00 0,00 350,00
Ostatní služby 398,00 370,00 0,00 370,00 390,00 0,00 390,00 430,00 0,00 430,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00
Ostatní osobní náklady 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00
Zákonné sociální pojištění 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00
Jiné sociální pojištění   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zákonné sociální náklady    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy dlouhodobého majetku 661,00 684,00 0,00 684,00 684,00 0,00 684,00 684,00 0,00 684,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 40,00 50,00 0,00 50,00 80,00 0,00 80,00 120,00 0,00 120,00
Ostatní náklady 50,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 120,00 0,00 120,00
Náklady celkem: 3 399,00 3 900,00 0,00 3 900,00 4 250,00 0,00 4 250,00 4 550,00 0,00 4 550,00
Výnosy:                    
Výnosy z prodeje služeb - stravné 1 150,00 1 400,00 0,00 1 400,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 550,00 0,00 1 550,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ 280,00 300,00 0,00 300,00 310,00 0,00 310,00 310,00 0,00 310,00
Výnosy z pronájmu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úroky 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ostatní výnosy 200,00 170,00 0,00 170,00 180,00 0,00 180,00 210,00 0,00 210,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výnosy celkem: 1 855,00 1 871,00 0,00 1 871,00 1 991,00 0,00 1 991,00 2 071,00 0,00 2 071,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) 1 544,00 2 029,00 0,00 2 029,00 2 259,00 0,00 2 259,00 2 479,00 0,00 2 479,00