Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1
370 92 České Budějovice

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura 

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola, Pražská 17
  370 04 České Budějovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola, Pražská 17
  370 04 České Budějovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  Mateřská škola, Pražská 17: +420 602 277 728
  Mateřská škola, Trägera 44: +420 727 926 316

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msprazskacb.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola, Pražská 17
  370 04 České Budějovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  skolka@msprazskacb.cz
  tregrovka@msprazskacb.cz

 • 4.8 Datová schránka

  87vkxz6

5. Případné platby lze poukázat

Číslo běžného účtu (platby faktur): 2599398359/0800

Číslo sběrného účtu (platby stravného a školného):101312281/0800

6. IČO

62537717

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skolka@msprazskacb.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 87vkxz6

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola, Pražská 17, 370 04 České Budějovice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské škole, Pražská 17, 370 04 České Budějovice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.