Drobečková navigace

Úvod > Informace > Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Informace ke zvláštnímu zápisu  UA a dodatečnému zápisu jsou ke stažení v DOKUMENTECH!!!

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ - Školní rok 2022-2023

Fáze 1 - Vydávání žádostí - 4. 4. – 30. 4. 2022

Elektronickou žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 je možné vytvořit a vytisknout ve výše uvedeném období a to jedním z následujících postupů:

 1. Na internetové adrese: https://zapismscb.c-budejovice.cz/
  Nemáte-li přístup k výpočetní technice, je možné žádost vygenerovat viz níže bod B, C
 2. Na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice
  v případě nutnosti p. Lenka Baldíková, tel.: +420 386 801 502 nebo Mgr. Marcela Pouzarová v úředních hodinách pondělí a středa 9-11 hod. a 13-15 hod.
 3. V mateřské škole
  Každou středu 6., 13., 20.,27.4.2022 10h -12h či kdykoliv jindy (v období 4.-30.4) vždy po tel. domluvě s ředitelku MŠ (tel. +420 602 277 728) - po tel. domluvě se dostavte v dohodnutý termín na pracoviště MŠ Pražská 17, České Budějovice (Pražská třída 17, ČB)

Fáze 2 - Příjem vyplněných žádostí na školách
3. 5. – 4. 5. 2022 8:00- 16:30h

 1. Osobní podání ve škole na pracovišti Pražská 17
  (platí pro přihlášky na všechna pracoviště!)
 2. Datovou schránkou87vkxz6 (soukromé osoby)
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), skolka@msprazskacb.cz
 4. Poštou - doporučeně (rozhodující je datum podání na poště) - je možné využít poštovní schránku školy - schránka u vstupu do mateřské školy pracoviště Pražská 17, ČB

Pokud by bylo podání učiněno bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 3 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Důležité doložit: vyplněnou a vygenerovanou přihlášku s podpisem osoby zákonného zástupce, potvrzení od lékaře, u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami ještě písemné vyjádření školského poradenského zařízení, (prokázat se OP zákonný zástupce a RL dítěte).

Registrace a vyzvedávání žádostí je možná pouze v uvedeném termínu, ne dříve ani po daném termínu.

V případě neúplné žádosti budou zástupci vyzváni k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, pro které byl vyzván, může ředitelka školy správní řízení usnesením zastavit.

Fáze 3 – Přijímací řízení – do 30 dnů od zápisu nejpozději do 4.6.2022

Tato fáze může trvat až 30 dnů, tedy nejpozději do 4.6.2022. Do tohoto dne bude také zveřejněn seznam přijatých dětí na webových stránkách a na vchodových dveřích MŠ Pražská 17, ČB. Ředitelka MŠ bude při rozhodování postupovat na základě zveřejněných kritérii.

Budeme Vás kontaktovat jednou z uvedených možností:

 • Telefonicky
 • E-mailem
 • Prostřednictvím datové schránky
 • Prostřednictvím SMS
 • Doručením písemného rozhodnutí

Po přijetí informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce dostaví na MŠ, která ho kontaktovala, k přijetí "Rozhodnutí o přijetí". Zároveň s sebou přinese originál Přílohy 1 – vyjádření dětského lékaře, aby byla nahrazena kopie. V případě, že byly podány žádosti na další MŠ, podepište, prosím, zpětvzetí těchto žádostí – z důvodu vyloučení duplicitních přijetí na dalších MŠ.

V případě nepřijetí dítěte vám bude "Rozhodnutí o nepřijetí" nebo "Usnesení o zastavení řízení" (při zpětvzetí) doručeno dle Vašeho výběru některým z těchto způsobů:

 • osobním předáním
 • datovou schránkou
 • e-mailem
 • písemně na doručenku

Nahlédnutí do spisu je možné 16.5.2022 a to v ředitelně MŠ od: 7:00 – 14:00 hodin. – předem kontaktujte ředitelku tel: +420 602 277 728.

Těšíme se na společné zážitky!!