Škola1

Škola2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

    Vážení rodiče,
    provoz mateřské školy bude zahájen 25.5.2020Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
-------------------------------------------------------------

Pokyny k zahájení provozu MŠ od 25.5.2020

- zákaz shromažďování osob před MŠ, dodržovat rozestupy 2 metry
- udržovat odstupy 2 m mezi osobami v prostorách šaten. Dítě může    
   doprovázet jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání nebo
   vyzvednutí dítěte bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ
- do budovy MŠ budou vpuštěny osoby postupně tak, aby bylo zame-
   zeno setkávání se v prostorách šaten
- je nutno počítat se zdržením při předávání dětí, přijít s časovým
   předstihem
- při vstupu je povinné provést dezinfekci rukou bezoplachovým
   roztokem
- před předáním dítěte učitelce bude muset doprovázející osoba za-
   jistit důkladné umytí rukou dítěte po dobu 30 s a osušení jednorá-
   zovým ručníkem
- do MŠ nebudou přijaty děti  s příznaky virového onemocnění.

-v případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě
   okamžitě vyzvednout
- doprovázející osoba i dítě musí mít roušku v prostorách MŠ, dítě
   si sundá roušku při vstupu do třídy a rodič ji uloží do sáčku v šatně

Před nástupem do MŠ podepíše zákonný zástupce Čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového onemocnění!!!

Čestné prohlášení pro tisk
čestné prohlášení.jpg

Nové webové stránky MŠ

Datum konání: 10. 8. 2018

V průběhu srpna byly zprovozněny nové webové stránky naší MŠ.


Publikováno 8. 8. 2018 22:51

Změna telef. čísla: 380 301 923

Datum konání: 9. 8. 2018

Mateřská škola, Pražská 17, 370 04  České Budějovice.

Změna tel. čísla: 380 301 923 .


Publikováno 8. 8. 2018 23:07