Škola1

Škola2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

           DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘED ZÁPISEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE
                                 16.4.2019 V DOBĚ  10,00 - 11,30 HODIN

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem RADOSTNĚ A S POHODOU PROŽIJEM DNY S PRIMA HROU.

MŠ Pražská: 
kapacita 80 dětí, provozní doba 6,00 - 16,30 hodin. Děti jsou rozděleny do 3 tříd podle věku.Mimo jiné nabízíme dětem kurz bruslení, AJ, relaxační cvičení, výlety a účast na kulturních akcí. Součástí MŠ je školní kuchyně
a nově opravená zahrada.
MŠ A.Trägera: kapacita 60 dětí, provoz 5,30 - 16,30 hodin. Děti jsou ve 3 věkově smíšených třídách, jedna třída je pro děti
zaměstnanců firmy BOSCH s.r.o. Budova je nově zrekonstruovaná, součástí je školní kuchyně a zahrada. MŠ je v klidném
prostředí v lokalitě Kněžských Dvorů.
Z důvodu naplněnosti kapacity nebude pro školní rok 2019-2020 na MŠ A.Trägera vypsán zápis

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAŽSKÁ 17 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH NA ŠKOLNÍ ROK  2019 - 2020    
   

 VYDÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ:

V termínu od 3.4.2019 do 30.4.2019 a to:

a) v elektronické podobě na internetové adrese:    https://zapismscb.c-budejovice.cz    

b) na Magistrátu města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 1/1 OŠT - POUZE ÚŘEDNÍ DNY (Po, St  9,00 - 11,00 a
    13,00 - 15,00,  Pá 9,00 - 11,00) - 3.patro, č.dveří 330

c) na mateřské škole Pražská 17  ve čtvrtek 25.4.2019  10,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00 

  

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
ve dnech 2.5. a 3.5.2019  v době 8,00 - 12,00  a 13,00 - 16,00 hodin

Osobně předat vyplněnou žádost včetně potvrzené přílohy od dětského lékaře (stačí kopie, originál bude na MŠ předán při přijetí dítěte).

Dále rodiče doloží: zdravotní kartu pojišťovny dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a doklad o trvalém bydlišti dítěte.

Na přijímací řízení nemá vliv datum a čas podání žádosti, proto využijte  všech nabídnutých termínů - možnost rezervace.

Ve čtvrtek 23.5.2019  máte možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Průběh zápisu máte možnost sledovat na webovém portálu

 

Mateřská škola
Pražská 17
370 04 České Budějovice

tel. 380 301 923
e-mail: tregrovka@msprazskacb.cz
e-mail:
skolka@msprazskacb.cz

 

POZOR NA ZMĚNU TEL.ČÍSLA:

Pražská:      380 301 923
A.Trägera:   727 926 308