Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat po kontrole zákazníkem > Informace pro rodiče

 

ZÁPIS DO MŠ

 

Školní rok 2022-2023

 

 

Fáze 1 - Vydávání žádostí - 4. 4. – 30. 4. 2022

 

Elektronickou žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 je možné vytvořit a vytisknout ve výše uvedeném období a to jedním z následujících postupů:

 

A. na internetové adrese : https://zapismscb.c-budejovice.cz/

NEMÁTE-LI PŘÍSTUP K VÝPOČETNÍ TECHNICE, JE MOŽNÉ ŽÁDOST VYGENEROVAT viz níže bod B, C

 

B. na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice

v případě nutnosti p.Lenka Baldíková, tel.: 386 801 502 nebo Mgr. Marcela Pouzarová v úředních

hodinách pondělí a středa 9-11 hod. a 13-15 hod.

 

C. v mateřské škole

Každou středu 6., 13., 20.,27.4.2022 10h -12h  či kdykoliv jindy (v období 4.-30.4) vždy po tel. domluvě s ředitelku MŠ (tel. 602 277 728)– po tel. domluvě se dostavte

v dohodnutý termín na pracoviště MŠ Pražská 17, České Budějovice (Pražská třída 17, ČB)

 

 

Fáze 2 - Příjem vyplněných žádostí na školách

3. 5. – 4. 5. 2022 8:00- 16:30h

 

1. osobní podání ve škole na pracovišti Pražská 17

(platí pro přihlášky na všechna pracoviště!)

2. datovou schránkou87vkxz6 (soukromé osoby)

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

skolka@msprazskacb.cz

4. poštou, - doporučeně (rozhodující je datum podání na poště) - je možné využít poštovní

schránku školy – schránka u vstupu do mateřské školy pracoviště Pražská 17, ČB

 

Pokud by bylo podání učiněno bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 3dnů

ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Důležité doložit: vyplněnou a vygenerovanou přihlášku s podpisem osoby zákonného

zástupce, potvrzení od lékaře, u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami ještě písemné

vyjádření školského poradenského zařízení, (prokázat se OP zákonný zástupce a RL dítěte).

 

 

Registrace a vyzvedávání žádostí je možná pouze v uvedeném

                    termínu, ne dříve ani po daném termínu.        

 

 

 

 

 

V případě neúplné žádosti budou zástupci vyzváni k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, pro které byl vyzván, může ředitelka školy správní řízení usnesením zastavit.

 

Fáze 3 – Přijímací řízení – do 30 dnů od zápisu  nejpozději do 4.6.2022

 

Tato fáze může trvat až 30 dnů, tedy nejpozději do 4.6.2022. Do tohoto dne bude také zveřejněn seznam přijatých dětí na webových stránkách a na vchodových dveřích MŠ Pražská 17, ČB. Ředitelka MŠ bude při rozhodování postupovat na základě zveřejněných kritérii.

Budeme Vás kontaktovat jednou z uvedených možností:

•telefonicky      •e-mailem      •prostřednictvím datové schránky       •prostřednictvím SMS •doručením písemného rozhodnutí

 

 

Po přijetí informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce dostaví na MŠ, která ho kontaktovala, k přijetí "Rozhodnutí o přijetí". Zároveň s sebou přinese originál Přílohy 1 – vyjádření dětského lékaře, aby byla nahrazena kopie. V případě, že byly podány žádosti na další MŠ, podepište, prosím, zpětvzetí těchto žádostí – z důvodu vyloučení duplicitních přijetí na dalších MŠ.

 

 

V případě nepřijetí dítěte vám bude "Rozhodnutí o nepřijetí" nebo "Usnesení o zastavení řízení" (při zpětvzetí) doručeno dle Vašeho výběru některým z těchto způsobů:

 

•osobním předáním

•datovou schránkou

•e- mailem

•písemně na doručenku

 

 

Nahlédnutí do spisu je možné 16.5.2022 a to v ředitelně MŠ od: 7:00 – 14:00 hodin. – předem kontaktujte ředitelku tel: 602 277 728.

 

 

Těšíme se na společné zážitky!!

 

 

Společná hodnotící kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice

 

 1. Trvalý pobyt dítěte
 • V Českých Budějovicích : 1500 bodů
 • Mimo České Budějovice: 0 bodů
 1. Rok věku dítěte
 • Pětiletí (předškoláci – musí být přijeti VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu České Budějovice) : 1200 bodů
 • Čtyřletí: 800 bodů
 • Tříletí: 400 bodů
 1. Den věku dítěte v roce
 • Za každý den k 31.8.2022: 0,5 bodů
 1. Sourozenec
 • Již navštěvuje MŠ. Případně základní školu, pokud je MŠ součástí ZŠ, kam podáváte žádost (bude ji navštěvovat i po 1.9.2022): 90 bodů
 • Nenavštěvuje MŠ, kam podáváte žádost: 0 bodů

Pozn: věk dítěte pětiletí, čtyřletí, tříletí je počítán k 31.8.2022

               Sourozenec je počítán k 1.9.2022

               Ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)

 

Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města České Budějovice a není pětileté, může být do MŠ přijato v případě dostatečné kapacity  školy.

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem

RADOSTNĚ A S POHODOU PROŽIJEM DNY S PRIMA HROU

MŠ Pražská: 
kapacita 80 dětí, provozní doba 6,00 - 16,30 hodin. Děti jsou rozděleny do 3 tříd podle věku.Mimo jiné nabízíme dětem kurz bruslení, výlety a účast na kulturních akcí. Součástí MŠ je školní kuchyně
a nově opravená zahrada.
MŠ A.Trägera: kapacita 60 dětí, provoz 5,30 - 16,30 hodin. Děti jsou ve 3 věkově smíšených třídách, jedna třída je pro děti
zaměstnanců firmy BOSCH s.r.o. Budova je nově zrekonstruovaná, součástí je školní kuchyně a zahrada. MŠ je v klidném
prostředí v lokalitě Kněžských Dvorů.

 

Mateřská škola
Pražská 17
370 04 České Budějovice

tel. 380 301 923
e-mail: tregrovka@msprazskacb.cz
e-mail:
skolka@msprazskacb.cz

 

POZOR NA ZMĚNU TEL.ČÍSLA:

Pražská:      380 301 923
A.Trägera:   727 926 308

Mateřská škola je zapojena do projektu Šablony 2

hppscan239-page-001.jpg