Důležité dokumenty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Máme vytvořený vlastní vzdělávací program, ve kterém se zaměřujeme
na všestrannou předškolní výchovu a vzdělávání a zároveň respektujeme
osobnost a potřeby jednotlivých dětí.

Hlavní cíle školního vzdělávacího programu:

☼ vytváříme návyky zdravého životního stylu, přirozené soužití člověka
     s přírodou

☼ tvoříme základy pro celoživotní učení, připravujeme děti na život

☼ rozvíjíme každé dítě po stránce fyzické, psychické a sociální a vedeme
     je tak, aby na konci předškolního období bylo schopno zvládnout, pokud
     možno aktivně a s osobním uspokojením, vstup do ZŠ

☼ učíme děti vážit si zdraví, veškerého života a aktivně se podílet na
     ochraně životního prostředí

☼ reagujeme na individuální potřeby dětí, respektujeme, že každé dítě
     je jedinečná osobnost

☼ rozvíjíme spolupráci s rodiči, vytváříme citovou jistotu dítěte, založenou
     na dostatečném prostoru pro dítě

Školní vzdělávací program je rozdělen do těchto témat:

☼ začínáme, seznamujeme se ....

☼ barvy podzimu

☼ a co v zimě?

☼ zaťukalo jaro

☼ léto je tady

Naším cílem je vytvořit prostředí, v němž se děti budou cítit bezpečně, jistě, radostně a současně získají základní poznatky
o světě, ve kterém žijí.


 

MŠ Pražská 17, ČB STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 - 2021     OM: 210
Věcný obsah návrh rozpočtu 2018 výhled na rok 2019 výhled na rok 2020 výhled na rok 2021
Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Náklady:                     
Spotřeba materiálu 380,00 300,00 0,00 300,00 350,00 0,00 350,00 400,00 0,00 400,00
Spotřeba potravin 1 000,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 400,00 0,00 1 400,00
Spotřeba energie 440,00 460,00 0,00 460,00 480,00 0,00 480,00 500,00 0,00 500,00
Opravy a udržování 295,00 140,00 0,00 140,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00
Ostatní služby 337,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00
Ostatní osobní náklady 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00
Zákonné sociální pojištění 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00
Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zákonné sociální náklady  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy dlouhodobého majetku 532,00 532,00 0,00 532,00 532,00 0,00 532,00 532,00 0,00 532,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 300,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 50,00 0,00 50,00
Ostatní náklady 82,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00
Náklady celkem: 3 407,00 3 103,00 0,00 3 103,00 3 323,00 0,00 3 323,00 3 443,00 0,00 3 443,00
Výnosy:                    
Výnosy z prodeje služeb - stravné 1 000,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 400,00 0,00 1 400,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ 310,00 350,00 0,00 350,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00
Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úroky 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výnosy celkem: 1 606,00 1 551,00 0,00 1 551,00 1 661,00 0,00 1 661,00 1 761,00 0,00 1 761,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) 1 801,00 1 552,00 0,00 1 552,00 1 662,00 0,00 1 662,00 1 682,00 0,00 1 682,00
razítko             podpis ředitelky/le    

20. 2. Oldřich

Zítra: Lenka
partner_foot.png