Mateřská škola                                                                                            tel. 387 318 257
Pražská 17                                                                     e-mail:
skolka@msprazskacb.cz
370 04 České Budějovice                                     e-mail: tregrovka@msprazskacb.cz


                          PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO


                                    MŠ PRAŽSKÁ 17, ČESKÉ BUDĚJOVICE
                           I NA ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ A.TRAGERA 44
                                           NA ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Počet přijímaných dětí:   Pražská  - 34
                                           A.Trägera  - 27

 VYDÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ  od 3.4. do 30.4.2018


a) v elektronické podobě na internetové adrese: http://zapismscb.c-budejovice.cz
b) na Magistrátu města Č.Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 3.patro, dveře č. 330
    v určené době Po, St, Pá 
c) na každé mateřské škole ve čtvrtek      26.4.2018 PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA MŠ PRAŽSKÁ 17:


ve dnech 2.5. a 3.5.2018 v době od 8,00 do 12,00 a 13,00 – 16,00 hod. v ředitelně školy.
Osobně předat vyplněnou a podepsanou žádost včetně potvrzené přílohy od dětského lékaře
(stačí kopie, originál bude na MŠ předán při přijetí dítěte).

Dále rodiče doloží zdravotní kartu pojišťovny dítěte, OP zákonného zástupce a doklad
o trvalém bydlišti dítěte.
Na přijímací řízení nemá vliv datum a čas podání žádosti, proto využijte  všech nabídnutých
termínů.

Ve čtvrtek 24.5.2018  máte možnost nahlédnout do spisu
a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Správní řízení bude probíhat do 2.6.2018.
Průběh zápisu máte možnost sledovat na webovém portálu.

 

 

25. 4. Marek

Zítra: Oto
partner_foot.png