Mateřská škola                                                                                tel. 387 318 257
Pražská 17                                                                 e-mail:
skolka@msprazskacb.cz
370 04 České Budějovice

 

 Projekt


"MŠ PRAŽSKÁ" - REG. ČÍSLO
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006208


je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní
docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního
rozvoje.Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na
ZŠ. Výše podpory činí 367.710 Kč

Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg

 

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


          

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

25. 4. Marek

Zítra: Oto
partner_foot.png